Cập nhật và kế hoạch quý 2-2021 của Pi Network

Sau khi phát hành thành công Pi Wallet và Pi Browser vào Q1-2021, Pi Core Team đã tập trung vào việc xây dựng nền tảng tiện ích Pi trong Q2-2021, bao gồm việc cho phép các ứng dụng Pi của bên thứ ba gọi Pi Wallets và tương tác với Pi Testnet, tích hợp nền tảng vào Pi Browser, một cổng thông tin nhà phát triển mới và môi trường tiêu chuẩn hóa để xây dựng và triển khai các ứng dụng hệ sinh thái.


$ads={1}


Cập nhật và kế hoạch quý 2-2021

Các chiến lược của Pi Core Team luôn là phi tập trung, xây dựng hệ sinh thái và phát triển mạng lưới.

Trong Q1, chúng tôi đã phát hành Pi Wallet là một cột mốc quan trọng hướng tới phân quyền, cho phép tất cả Pioneers tương tác với Pi Testnet và chuẩn bị mạng cho Mainnet. Chúng tôi cũng đã phát hành Pi Browser giao diện mới của nền tảng Pi Utilities sẽ cho phép các Ứng dụng Pi được xây dựng, thử nghiệm và truy cập dễ dàng. Đồng thời, mạng lưới đã phát triển lên đến hơn 17 triệu Pioneers tham gia.

Trong quý 2, trong khi tiếp tục công việc trên Testnet và tăng trưởng, Pi Core Team đã tập trung vào việc xây dựng và cải thiện Nền tảng tiện ích Pi là cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng hệ sinh thái Pi. Chúng tôi luôn tin rằng việc tạo ra giá trị thực sẽ xuất hiện trong các tiện ích và ứng dụng, do đó việc phát triển nền tảng tiện ích luôn là chiến lược quan trọng tại Pi Network. Trong bối cảnh thị trường biến động và ồn ào trong không gian tiền mã hóa các tiện ích thực sự và một hệ sinh thái mạnh mẽ là cách bảo vệ tốt nhất.

Cụ thể, chúng tôi đang nghiên cứu những điều sau đây cho Nền tảng tiện ích Pi và chúng sẽ được phát hành sau vào Quý 2.

Tích hợp với Testnet

Điều này sẽ cho phép các ứng dụng Pi của bên thứ ba gọi Pi Wallets và gửi các giao dịch đến Pi Testnet. Khi Mainnet hoạt động, quá trình này sẽ kết nối với Mainnet, do đó cho phép Người tiên phong sử dụng Pi trong ứng dụng Pi.

Tích hợp với Pi Browser

Như đã đề cập trong buổi ra mắt Pi Browser, Pi Browser là giao diện mở hơn của nền tảng tiện ích mới.

Cổng thông tin nhà phát triển mới

Các nhà phát triển bên thứ ba của ứng dụng Pi sẽ có thể đăng ký và yêu cầu cấp phép để sử dụng một số tài nguyên nhất định ở đó.

Môi trường chuẩn hóa để xây dựng và triển khai các ứng dụng hệ sinh thái

Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển ứng dụng trong hệ sinh thái xây dựng ứng dụng của họ theo cách không đòi hỏi phức tạp hơn nữa trong việc triển khai trên máy chủ Pi và mở rộng quy mô lên hàng triệu người tiên phong. Xin nhắc lại, ứng dụng hệ sinh thái là ứng dụng Pi loại 2 thường không có mô hình kinh doanh nhưng cung cấp các chức năng còn thiếu cho hệ sinh thái, trái ngược với ứng dụng Loại 1 dành cho doanh nghiệp.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *