Cập nhật thông tin rút SPA Token(Sperax Play) về ví vòng 2 và vòng 3

$ads={1}

 Những người tham gia đủ điều kiện có thể bắt đầu yêu cầu vòng 2 bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Chiều cao khối ngẫu nhiên sẽ được tạo vào ngày 15 tháng 3, hai ngày trước khi vòng đấu bắt đầu. Khoảng chiều cao có thể có của khối này sẽ là từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 để đảm bảo tính công bằng.


Những người tham gia đủ điều kiện có thể bắt đầu yêu cầu vòng thứ 3 bắt đầu từ ngày 31 tháng 3. Chiều cao khối ngẫu nhiên sẽ được tạo vào ngày 29 tháng 3, hai ngày trước khi vòng đấu bắt đầu. Khoảng chiều cao có thể có của khối này sẽ là từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 để đảm bảo tính công bằng.Ai chưa khai thác SPA Token thì xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

Video:

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *