Cập nhật mới nhất về Timestope về việc KYC Crowd

 

Chúng tôi sẽ mở KYC CROWD, nơi xử lý hoàn hảo hệ thống xác minh KYC của 250 quốc gia.

TimeStope KYC CROWD sẽ được khai trương vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Giá trị của TIME trở nên có giá trị hơn khi có nhiều người tham gia và phân phối nó.
Lý do tại sao KYC trở nên quan trọng là vì nó tập trung vào thời gian của một người. Như một cách để khắc phục những hạn chế về công nghệ nhằm mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người.

$ads={1}
KYC CROWD sẽ được áp dụng vào ngày 18 tháng 3 năm 2021. Hiện tại, một số quốc gia bị chặn xác minh KYC. KYC sẽ có sẵn cho những người dùng có điểm tham dự là 110.

KYC CROWD là gì?
Nếu KYC AI không thể xử lý do các hình thức nhận dạng khác nhau cho mỗi quốc gia, thì chỉ Người xác minh cùng quốc tịch mới xử lý việc này.
Nếu xác minh KYC không thành công hơn 3 lần, tài liệu ID của bạn sẽ được tải lên KYC CROWD. Sau đó, 10 người xác minh ở cùng quốc gia với bạn sẽ có thông tin của bạn. Vì vậy, khi bạn nộp giấy tờ tùy thân, hãy nhớ che số ID (dùng băng dính). Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu ID, khuôn mặt và ngày sinh trùng khớp.
Nếu bạn nhận được đánh giá đồng ý từ 7/10 Người xác minh, bạn đã vượt qua xác minh KYC thành công.

Trình độ của người xác minh.
a. Người dùng có hơn 300 điểm tham dự.
b. Người dùng đã hoàn thành xác minh KYC và vượt qua Kiểm tra lại KYC thành công.
c. Người dùng đăng ký Người xác minh và đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của Người xác minh.
d. Người dùng đã xác minh số điện thoại và email.

Lợi ích của Người xác minh.
a. Mỗi lần bạn kiểm tra một người, bạn sẽ nhận được 24 LẦN.
b. Các lợi ích bổ sung có thể được cấp trong tương lai tùy thuộc vào số lượng người dùng được kiểm tra.

Không đủ tư cách của Người xác minh.
a. Nếu kết quả khác biệt về mặt thống kê với những Người xác minh khác hoặc tạo ra một kết quả nằm ngoài phân phối chuẩn.
b. Kiểm tra KYC sai hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Người xác minh.
c. Tất cả phần thưởng KYC CROWD đã đạt được trước đó sẽ được phục hồi trong quá trình ngừng hoạt động và các lợi ích đã cấp sẽ bị tước bỏ và các ứng dụng Người xác minh trong tương lai sẽ không được phép.

KYC Rechecker.
a. Tất cả người dùng sẽ thực hiện Kiểm tra lại KYC.
b. KYC Rechecker là nhân viên của TimeStope hoặc có thể là Người xác minh đã ký hợp đồng bảo vệ thông tin cá nhân với TimeStope và Người xác minh phải có danh tính rõ ràng.
c. Thông tin xác minh KYC sẽ được gửi đến 5 Người kiểm tra lại và việc Kiểm tra lại hoàn tất nếu được 3 trong số 5 Người kiểm tra lại chấp thuận.
d. Mỗi lần kiểm tra một người, Người kiểm tra lại sẽ nhận được 24 LẦN.

Chi phí:
a. Người dùng đăng ký KYC CROWD sẽ trả 300 LẦN bằng cách trả lại 300 LẦN cho lần Dừng đầu tiên. 240 TIME sẽ được trả cho 10 Người xác minh và 60 TIME còn lại sẽ được trả cho những người không xác minh được KYC.
b. Tất cả người dùng (ngoại trừ những người đã vượt qua KYC CROWD, Người xác minh và Nhóm TimeStope) phải chịu Kiểm tra lại KYC và người dùng sẽ trả 150 TIME làm phí kiểm tra.

KYC Rechecker.
a. KYC Rechecker được áp dụng cho tất cả người dùng đã vượt qua xác minh KYC.
b. KYC Rechecker là thành viên của nhóm nội bộ của TimeStope hoặc có thể là Người xác minh đã ký hợp đồng bảo vệ thông tin cá nhân với TimeStope Corporation.
c. Thông tin xác minh KYC sẽ được gửi đến 5 Người kiểm tra lại và việc Kiểm tra lại hoàn tất nếu được 3 trong số 5 Người kiểm tra lại chấp thuận.
d. Mỗi khi bạn kiểm tra lại một người, bạn sẽ nhận được 24 LẦN.

Thận trọng:
a. Người dùng phải ẩn số sê-ri của Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe. Không che số sê-ri dưới dạng điện tử.
b. Ảnh sử dụng cho KYC CROWD phải thể hiện rõ toàn bộ tài liệu và phông nền bên ngoài. Trừ khi tất cả nội dung trên tài liệu ID hiển thị, quá trình này sẽ không thành công.
c. Người dùng đăng ký KYC CROWD sẽ trả 300 LẦN như phí xác minh. 240 TIME được thanh toán cho 10 Người xác minh và 60 TIME được giữ nguyên dưới dạng phí xác minh vì người dùng không xác minh được KYC không thể thanh toán cho Người xác minh.
d. Thông tin KYC CROWD sẽ được xác minh bởi Người xác minh có cùng quốc tịch. Trong trường hợp KYC Kiểm tra lại, TimeStope bảo vệ và tuân thủ nghiêm ngặt thông tin cá nhân thuộc trách nhiệm của TimeStope. Ngoài ra, trong trường hợp Người kiểm tra lại KYC, các thủ tục hợp đồng pháp lý được thực hiện, và dấu Người kiểm tra lại sẽ được hiển thị.
e. Khi KYC CROWD được hoàn thành, bạn được đánh dấu là đã hoàn thành KYC và không cần phải đăng ký Kiểm tra lại.
Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *