Thông báo mới nhất về việc xác minh tài khoản Pi Network

Tại thời điểm này, các bạn không bắt buộc phải xác minh số điện thoại của họ hoặc Facebook để khai thác. Các bạn có thể tiếp tục khai thác và duy trì số Pi đã khai thác, ngay cả khi chúng chưa được xác minh. Nếu bạn có thể xác minh số điện thoại của mình ngay bây giờ với các phương pháp xác minh số điện thoại hiện tại của Pi Network, vui lòng thực hiện điều đó. Nếu vì lý do nào đó, bạn không thể xác minh số điện thoại của mình bằng các phương pháp hiện tại của Pi Network, thì không cần phải vội vàng hay lo lắng ngay bây giờ. Bạn có thể tiếp tục khai thác và sử dụng các phương pháp xác minh khác có thể được cung cấp sau để bạn hoàn thành việc đó. Trong tương lai, bạn sẽ cần xác minh số điện thoại của mình trước Mainnet để xác nhận số Pi mà bạn đã khai thác, trừ khi bạn đã xác minh với Fcaebook thì bạn không cần xác minh số ĐT của mình nữa.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *