Phân tích chuyên sâu: Pi đã thông báo Mainet vào năm 2021, phân tích dữ liệu để giúp bạn hiểu giá trị của Pi

Chào các bạn! Tôi là Jun đến từ Trùng Khánh! Khi Pi Core Team thông báo đạt 10 triệu Pioneers hoạt động hàng ngày và bắt đầu giảm tốc độ khai thác ngày 08-12-2020, trò chuyện trong các cộng đồng khác nhau rất sôi nổi, với nhiều cảm xúc và ý tưởng khác nhau, nhưng cảm xúc biểu hiện nhiều nhất là không hài lòng, thất vọng và bối rối với Pi Core Team. Những Pioneers này cảm thấy rằng quyết định mà bên Pi Core Team công bố vào ngày hôm trước dường như làm cho giá Pi trong tương lai sẽ không cao và họ cũng lo lắng rằng quyết định này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ sinh thái Pi trong giai đoạn Testnet. Các nhà kinh doanh rút lui, dẫn đến hệ sinh thái của Pi không mạnh … Vậy thì, quyết định do bên Pi Core Team công bố hôm trước có thực sự dẫn đến kết quả như vậy không?

$ads={1}

Tiếp theo, dưới góc nhìn của một người làm truyền thông, tôi sẽ chia sẻ với các bạn khi mạng chính ra mắt trong vòng một năm sau theo kế hoạch của Pi Core Team: Tổng lượng Pi, tình hình phân phối, lượng người mua chính và giá ước tính của đơn vị Pi.

PS: Tất cả các quan điểm dưới đây là quan điểm cá nhân của tôi về Pi và không đại diện cho bất kỳ ý kiến ​​chính thức nào. Tôi sẽ rất vui nếu tôi có thể cung cấp một số trợ giúp cho các Pioneers!

Dự đoán tổng lượng Pi trên mạng chính của Pi Network

Để dự đoán tổng lượng Pi, trước hết chúng ta phải làm rõ ba điều kiện. Tổng thời gian đào Pi, dữ liệu đầu ra đơn vị theo từng giai đoạn và phương pháp tính toán khai thác Pi. Theo quan điểm của ba điều kiện này, ngoại trừ dữ liệu theo từng giai đoạn. Ví dụ: Số Pi cơ bản cá nhân sau ngày 8 tháng 12 năm 2020 xấp xỉ bằng 0,1π/h, dữ liệu khác chỉ có thể được ước tính một cách hợp lý.

Sau đó, đối với tổng thời gian khai thác Pi, tôi sẽ lấy ngày 8 tháng 12 năm 2021 dựa trên mạng chính mà Nicolas đề cập trong một năm. Đối với phương pháp tính toán khai thác Pi, chúng tôi lấy giá trị lớn nhất của từng giai đoạn để tính toán.

Ví dụ: Pi Network đã trực tuyến vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, tốc độ khai thác Pi cơ bản xấp xỉ bằng 1,57π/h và số lượng Pioneers đạt 10.000 người vào ngày 22 tháng 5 năm 2019. Tốc độ giảm một nửa xấp xỉ bằng 0,8π/h và tổng số thời gian là 70 ngày, khi đó tổng số Pi được tính ở giai đoạn này là 1,57*24*10000*70 = 26.376 triệu Pi, số Pi thu được bằng phương pháp tính toán này phải lớn hơn nhiều so với con số thực tế, nhưng vì mỗi lần bên dự án thông báo là số lượng thợ đào đang hoạt động và một phần để vượt qua KYC không đòi hỏi Pioneers phải trả bằng Pi, trước tiên hãy sử dụng phương pháp này để tính toán. Tổng số lượng Pi được tính toán cuối cùng sẽ không khác nhiều so với số lượng Pi thực tế cuối cùng và về cơ bản là nhiều hơn tổng số lượng Pi tệ thực tế.

Sau khi làm rõ ba điều kiện của dự đoán tổng số Pi, bước tiếp theo là tính toán dữ liệu cụ thể.

Theo nội dung của sách trắng Pi Network, khi mạng chính được xuất bản, tất cả các Pioneers vượt qua KYC có thể tự do trao đổi nhiều loại tiền tệ khác nhau với tiền cơ sở là Pi theo nhu cầu của riêng mình và số Pi thưởng sẽ được giải phóng dần dần theo một phương trình hàm nhất định trong vòng đời. Vì vậy, để thuận tiện cho việc tính toán và phân tích, công thức tính số Pi sau đây sẽ được tính dựa trên số Pi cơ bản.

$ads={2}

Lịch sử phát triển của Pi Network

 • Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Pi Network được thành lập tại San Francisco, California và APP đã chính thức ra mắt.
 • Vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, số lượng Pioneers đã vượt quá 10.000 người và lần đầu tiên tốc độ khai thác đã giảm một nửa.
 • Vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, số lượng Pioneers đã vượt quá 50.000 người.‍
 • Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 số lượng Pioneers đã vượt quá 100.000 người và tốc độ khai thác đã giảm một nửa lần thứ 2.
 • Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, số lượng Pioneers đã vượt quá 150.000 người.
 • Vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, số lượng Pioneers đã vượt quá 200.000 người.
 • Vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, Pi thông báo rằng Pioneers đã đạt được 300.000 người.
 • Vào ngày 14 tháng 9 năm 2019, Pi thông báo rằng Pioneers đã đạt 375.000 người.
 • Vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers hoạt động thực sự đã đạt 450.000 người.
 • Vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đạt 550.000 người.
 • Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers của họ đạt 650.000 người.
 • Vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 800.000 người.
 • Vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt được 900.000 người.
 • Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 1 triệu người và tốc độ khai thác đã giảm một nửa lần thứ 3.
 • Vào ngày 14 tháng 11 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 1,25 triệu người.Vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 1,4 triệu người.
 • Vào ngày 17 tháng 1 năm 2020, Pi Network có hơn 2,5 triệu Pioneers tích cực trên toàn thế giới.
 • Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, trang chủ chính thức của Pi Network thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đã vượt quá 3,5 triệu người.
 • Vào ngày 28 tháng 6 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đã đạt được 6 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đạt 7 triệu người.
 • Vào ngày 11 tháng 9 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đã đạt được 8 triệu người.
 • Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đã đạt 9 triệu người.
 • Vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đạt 9,5 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, Pi thông báo rằng số Pioneers đang hoạt động đã đạt 10 triệu người. Tốc độ giảm một nửa lần thứ 4.

Trên đây là mốc thời gian của số lượng Pioneers của Pi Network trong thời gian trước và số lượng Pioneers của Pi Network trong năm tới chỉ có thể được chúng tôi ước tính. Theo sự tăng trưởng của số lượng người hoạt động trong hai tháng qua, không xóa tài khoản trùng lặp và tài khoản gian lận, số lượng người mới trung bình mỗi tháng là khoảng 500.000 người. Đồng thời, Nicolas đã trả lời câu hỏi của các bạn Pi trong các phòng Chat, ông tiết lộ rằng ứng dụng thực tế của DAPP có thể ra mắt vào cuối năm 2020, cho phép hàng chục nghìn Pioneers mở KYC để trao quyền cho ứng dụng sinh thái Pi.

Do đó, chúng tôi đặt ra mức tăng hàng tháng là 500.000 người khai thác từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm 2021 và 1 triệu người khai thác mới từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Sau đây là dữ liệu dự báo:

 • Vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 10,5 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 11 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 12 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021 Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 13 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 14 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 15 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 7 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 16 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 17 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 18 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 19 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 20 triệu người.
 • Vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, Pi thông báo rằng số Pioneers đã đạt 21 triệu người.

Kết quả của phép tính tổng theo từng giai đoạn như sau ‍‍‍‍‍‍

Từ dữ liệu trong bảng trên, chúng ta có thể kết luận rằng từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, tổng số Pi cơ bản được sản xuất xấp xỉ bằng hoặc nhỏ hơn 25,900,536,000π. Sau đó, dựa trên tổng số Pi thưởng được lấp đầy trong vòng tròn bảo mật và phần thưởng của hệ thống giới thiệu, chúng ta cũng có thể nhận được rằng nó xấp xỉ bằng hoặc ít hơn 25,900,536,000π*1,5 = 38,850,795,000π (Tính theo VTBM + Giới thiệu và được phát hành theo một phương trình hàm nhất định trong vòng đời). Cuối cùng, tổng số Pi định lượng được tạo ra trên mạng chính là 64,Nói đến giá trị thị trường của Pi Network thì phải nói đến giá trị của lượng truy cập và người dùng trong thời đại dữ liệu lớn. Một số người đàn ông giàu có nổi tiếng trong thời đại Internet hiện nay ở Trung Quốc như Jack Ma, Ma Huateng, Liu Qiangdong… Họ đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Việc định giá công ty và cổ phiếu của họ dựa trên một con số, tức là số lượng người dùng và số lượng người dùng đang hoạt động. Số lượng người dùng và số lượng người dùng đang hoạt động là hai thuật ngữ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng ứng dụng.751,331,000π.

Lưu ý: Tổng số trên không xóa dữ liệu như gian lận, sai số và nó được tính là giá trị lớn nhất

Nắm giữ Pi trước mạng chính và giả thuyết phân phối Pi trên mạng chính

Khi ước tính và tính toán việc nắm giữ Pi, tôi muốn nhắc lại các đặc điểm của thiết kế mô hình Pi Network, đó là ngoài Pi cơ bản trên mạng chính, tất cả những Pioneers thực vượt qua KYC đều có thể được chuyển vào ví cá nhân của họ. Ngoài các giao dịch và trao đổi, số Pi phần thưởng còn lại sẽ được phát hành trong vòng đời theo một phương trình chức năng nhất định (Chúng ta có thể hiểu đây là cơ chế khóa). Ưu điểm của thiết kế này là nó không chỉ cân bằng sự lưu thông đầy đủ và sự khan hiếm của Pi mà còn giải quyết được tình trạng giảm phát do sự gia tăng khối lượng kinh tế của các bên tham gia vào nhu cầu về Pi bằng cách phát hành dần số Pi mỗi năm. Có một sự cân bằng rất tốt. Theo quan điểm của tình huống trên, chúng tôi cũng phân tích lượng nắm giữ của Pi cơ bản trước mạng chính và suy đoán về sự phân phối của Pi cơ bản sau mạng chính.

Nắm giữ Pi cơ bản trước mạng chính

Đơn vị Pi cơ bản cao nhất cho một người

 • Thời gian: 14.03.2019 đến 08.12.2021
 • Tổng: 2637,6 (1,57π/giờ) +940,8 (0,8π/giờ) +1084,8 (0,4π/giờ) +1939,2 (0,2π/giờ) +876 (0,1π/giờ) = 7478,4π.
 • Từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, một tài khoản có thể khai thác tối đa 7478,4π mà không lãng phí một giây nào.

Số Pi cơ bản tối thiểu cho một người

 • Thời gian: Một ngày là 08.12.2021, tính theo ngày để phép tính trọn vẹn: 0,1π/giờ * 24 = 2,4π.
 • Số Pi cơ bản tối thiểu của 1 tài khoản là 2,4π

Số Pi cơ bản trung bình cho mỗi người

Lưu ý: Trong mạng chính của Pi Network, tổng số người khai thác Pi sau KYC là những người khai thác đang hoạt động hiện tại và một số người khai thác đã đăng ký đủ điều kiện. Theo tình hình hiện tại của những Pioneers trong các cộng đồng khác nhau, tỷ lệ Pioneers trực tuyến khai thác nhìn chung thấp hơn 50%. Do đó, chúng tôi ước tính rằng trong mạng chính, những người khai thác không hoạt động đăng nhập lại vào tài khoản của họ và số lượng tài khoản Pi KYC bằng hoặc lớn hơn số người khai thác đang hoạt động. Do đó, chúng tôi có thể ước tính rằng số lượng người khai thác thực tế vượt qua KYC trong mạng chính là 21 triệu * 2 = 42 triệu Pioneers. Khi đó, số Pi cơ bản trung bình cho một người là: 25,900,536,000π/42 triệu = 616,68π.

Dữ liệu so sánh về số lượng người nắm giữ  Pi

 1. Nắm giữ Pi từ 3,900π ~ 7,478.4π dưới 100,000 người, chiếm 0,23%.
 2. Nắm giữ Pi từ 2,815π ~ 3,900π dưới 900,000 người, chiếm 2,14%.
 3. Nắm giữ Pi từ 876π ~ 2,815π dưới 9 triệu người, chiếm 21,42%.
 4. Nắm giữ Pi từ 2.4π ~ 876π dưới 32 triệu người, chiếm 76,19%.

Việc nắm giữ Pi cơ bản trong mạng chính

Trước hết, chúng ta phải chú ý đến hai điều kiện khi chúng ta phân tích việc nắm giữ Pi cơ bản khi chúng ta đang ở trên mạng chính.

 • Đầu tiên, tất cả số Pi sau khi vượt qua KYC đều có thể được chuyển vào ví và bạn có thể thoải mái thực hiện việc chuyển ví ngang hàng theo ý mình.
 • Thứ hai, trong ứng xử kinh tế thị trường, có quy tắc 127 khá phổ biến, đó là khi bán sản phẩm nào cho khách hàng, nếu bạn bán và giới thiệu sản phẩm cho 10 người thì 1 người mua trực tiếp, 2 người sau khi hiểu rõ họ ở trạng thái chờ xem, 7 người sẽ trực tiếp từ chối. Quy tắc 127 này cũng áp dụng cho tất cả các Pioneers trong Pi Network.

Nói cách khác:

 • 10% trong số tất cả những người khai thác Pi sẽ dốc toàn lực để quảng bá và thuyết giảng, sử dụng tài nguyên của chính họ để tham gia vào việc xây dựng hệ sinh thái của Pi và coi Pi là một cơ hội thay đổi cuộc sống của họ. Những người mà chúng tôi gọi là “Pioneers đồng thuận cao”.
 • 20% mọi người luôn ở trong trạng thái chờ và xem, họ có vẻ hiểu nhưng không hiểu, vừa hy vọng rằng nó sẽ thành công vừa nghi ngờ rằng nó sẽ thành công. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người khác. Chúng tôi gọi đó là những “Pioneers chờ và xem”.
 • Ngoài ra còn có 70% những người yêu thích tiền tươi thóc thật. Họ không quan tâm đến sự thành công của Pi. Họ chỉ nhấn nhấn vào tia sét, hy vọng kiếm được tài sản và khi họ có thể đổi tiền, họ sẽ bán nó khi thấy tiền. Một số người gọi nó là “Pioneers Newbie”.

Theo hai điều kiện trên, trước tiên, hãy xem có bao nhiêu người trong ba nhóm Pioneers khai thác Pi nắm giữ và mỗi nhóm nắm giữ bao nhiêu Pi cơ bản.

Tổng số Pi cơ bản là 25,900,536,000π, được tính theo quy tắc 127:

 1. 10% Pioneers đồng thuận cao: 25,900,536,000*10% = 2,590,053,000π.
 2. 20% Pioneers chờ và xem: 25,900,536,000* 20% = 5,180,107,200π.
 3. 70% Pioneers vào đời: 25,900,536,000*70% = 18,130,375,200π.

Dữ liệu trên là sự phân phối và nắm giữ của đồng Pi cơ bản sau KYC. Dữ liệu này được tính toán dựa trên điều kiện thứ hai nêu trên. Vì vậy, theo điều kiện đầu tiên ở trên, khi mỗi ví độc lập sau KYC trên mạng chính có thể thực hiện thanh toán bằng ví ngang hàng, điều gì sẽ xảy ra với việc phân phối ba nhóm Pioneers ban đầu? Câu trả lời là đồng Pi cơ bản của Pioneers phụ thuộc loại nhóm thứ ba chiếm 70% sẽ được chuyển vào ví của các Pioneers nhóm thứ nhất chiếm 10%. Số Pi cơ bản do 20% số Pioneer đang chờ và xem nắm giữ sẽ không thay đổi nhiều, tại sao? Những lý do như sau:

Lợi thế của việc đồng thuận cao

10% những Pioneers đồng thuận cao về cơ bản là những người khai thác quảng cáo Pi nhiều nhất trên thế giới và họ có mối liên hệ và quản lý những Pioneers cấp thấp nhất mà họ quảng bá. Nếu 70% những“Pioneers Newbie”muốn rút tiền, thì 10% những “Pioneers đồng thuận cao” có thể hoàn thành các giao dịch chuyển khoản ngang hàng trực tiếp mà không cần thông qua bất kỳ nền tảng hoặc cá nhân nào.

Lợi thế về giá

70% “Pioneers Newbie” do hạn chế về kiến ​​thức của bản thân, cộng với việc thiếu hiểu biết về giá trị của Blockchain và Pi Network và sự cố tình phong tỏa thông tin của những người giới thiệu, dẫn đến sự hiểu biết hạn chế của họ về giá trị của Pi, vì vậy khi các giao dịch có thể được phép diễn ra sau mạng chính, thường thì những bạn hoặc nhà môi giới có thể liên hệ trực tiếp đưa ra một mức giá rất thấp và có thể lấy đi Pi của họ, đồng thời sẽ không cho họ cơ hội thực hiện điều đó trên nền tảng chính thức hoặc bên thứ ba của Pi Network. Trao đổi giá theo thời gian thực.

Lợi thế về tầm nhìn

10% “Pioneers đồng thuận cao” có thể nhìn thấy giá trị tương lai và giá của Pi tốt hơn 20% “Pioneers chờ và xem” và họ cũng sẵn sàng bỏ ra một mức giá lớn hơn để giành được một tương lai tốt đẹp hơn với Pi.

Tóm tắt: Do đó, dựa vào nội dung trên, có thể ước tính rằng tỷ lệ nắm giữ Pi cơ bản trên mạng chính sẽ thay đổi từ quy tắc 127 ban đầu sang quy tắc 28. Nghĩa là, 10% “Pioneers đồng thuận cao” sẽ nắm giữ 80% số Pi cơ bản. Và 20% những “Pioneers chờ và xem” nắm giữ 20% Pi cơ bản. Tỷ lệ nắm giữ Pi cá nhân và tỷ lệ tương ứng của họ như sau:

10% Pioneers đồng thuận cao

 • Tổng lượng Pi cơ bản nắm giữ: 25,900,536,000* 80% = 20,720,428,800π.
 • Tỷ lệ dân số: 42 triệu *10% = 4,2 triệu Pioneers.
 • Pi cơ bản bình quân đầu người: 20,720,428,800/4,2 triệu = 4,933.4π.

20% Pioneers chờ xem

 • Tổng số Pi cơ bản nắm giữ: 25,900,536,000* 20% = 5,180,108,200π.
 • Tỷ lệ dân số: 42 triệu * 20% = 8,4 triệu Pioneers.
 • Pi cơ bản bình quân đầu người: 5,181 tỷ / 8,4 triệu = 616.679π.

70% Pioneers Newbie

 • 0 hoặc vài π.

Chúng ta có thể nhận được các kết luận sau:

 1. Những Pioneers Newbie có ít hơn 616π cơ bản.
 2. Những Pioneers chờ xem có số Pi cơ bản từ 616 đến 4,933π.
 3. Những Pioneers đồng thuận cao có hơn 4,933.4π cơ bản. 

Dữ liệu trên có đáp ứng được tình hình phân phối thực trên mạng chính hay không, chúng ta có thể sử dụng để tham khảo và so sánh. Bạn có thể so sánh xem bạn thuộc về phần nào dựa trên số Pi của bạn.

Giá trị kinh tế của Pi Network sau mạng chính, nhóm mua Pi là ai và nhu cầu có bao nhiêu, tiềm năng, giới hạn?

Khi Pi Network đang tiến gần đến mạng chính và ảnh hưởng của việc giảm tốc độ ở 10 triệu Pioneers, các Pioneers lo lắng bị ảnh hưởng bởi quá nhiều Pi và việc xây dựng hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Câu hỏi lớn nhất là giá trị của Pi đến từ đâu? Ngoại trừ những Pioneers có sự đồng thuận cao của riêng Pi, những người chi tiêu cho Pi, bất kỳ ai khác ngoài những Pioneers sẽ sẵn sàng chi tiền để mua những đồng Pi này. Ngoài việc thu thập giá trị gia tăng và trao đổi, những đồng Pi này có thể được sử dụng ở đâu? Làm gì? Tiếp theo, hãy nói về giá trị thực của đồng Pi và ai sẽ là người mua, người chi tiêu cho nó?

Giá trị Pi

Giá trị của Blockchain Pi Network

Để nói về giá trị của Pi, chúng ta phải nói về giá trị của mạng Blockchain Pi Network. Nếu không có giá trị nào do mạng Pi Network mang lại, đồng Pi sẽ vô giá trị và vô nghĩa ngoại trừ sự cường điệu.Trước hết, để nói về giá trị của Pi Network, cần nói đến những ưu điểm khác biệt của Blockchain so với công nghệ Internet truyền thống và tình trạng phát triển hiện nay. Bởi vì Pi Network là phương pháp tối ưu hóa tốt nhất để cải thiện và nâng cao hiện trạng của Internet từ tầm nhìn sách trắng cũng như hoạt động và lập kế hoạch thực tế hiện tại trong các dự án Blockchain công cộng đang được biết đến hiện tại. Chỉ khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của Blockchain đối với Internet hiện tại và thế giới, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa và giá trị của Pi Network đối với thực tế. Công nghệ Blockchain được mọi người công nhận rộng rãi, hai tính năng quan trọng nhất là phân quyền và hợp đồng thông minh. Như tên cho thấy, phân quyền có nghĩa là nó không được quản lý tập trung, điều này tránh gian lận và tấn công. Hợp đồng thông minh được phản ánh nhiều hơn trong việc xử lý bất kỳ thứ gì bằng cách thiết kế một số quy trình cụ thể để duy trì hoạt động, do đó tránh các yếu tố ảnh hưởng của con người để làm cho hợp đồng công bằng hơn.

Vậy chính xác thì công nghệ Blockchain là gì? Điểm giống và khác nhau giữa nó và các công nghệ Internet truyền thống là gì? Trên thực tế, công nghệ Blockchain và công nghệ Internet truyền thống thuộc về công nghệ Internet và điểm khác biệt duy nhất là công nghệ Blockchain loại bỏ phương thức hoạt động tập trung đơn giản hơn, ít khó khăn hơn và dễ quản lý hơn trong công nghệ Internet truyền thống. Và việc sử dụng các phương pháp quản lý phi tập trung và phân tán đắt hơn, khó hơn và khó đạt được hơn trong giai đoạn đầu được sử dụng để thay thế các hoạt động và công nghệ Internet truyền thống, nhằm cải thiện và tối ưu hóa sự phát triển Internet hiện tại nhờ những ưu điểm của phương pháp này. Các vấn đề phải đối mặt với các vấn đề và hạn chế về niềm tin.

So sánh những lợi thế của Blockchain và Internet truyền thống

Blockchain công bằng hơn sự độc quyền của Internet truyền thống.

Ví dụ: Nếu tôi chuyển tiền của chính mình vào ví tiền, thay đổi số dư của nó thông qua nền tảng ngân hàng, nếu ngân hàng nhận thấy tài khoản của tôi bất thường thông qua phân tích, ngân hàng có thể thu giữ, đóng băng tài khoản của tôi mà không cần sự đồng ý của tôi. Các tài sản trong đó không thể được sử dụng trong một thời gian nhất định. Trong Internet truyền thống, vai trò quản lý và được quản lý giữa các cá nhân và nền tảng ứng dụng là không công bằng và bất bình đẳng. Việc quản lý phi tập trung của Blockchain khiến cho bất kỳ cá nhân và nền tảng nào cũng khó có đặc quyền hơn.

Blockchain ẩn danh và bí mật hơn so với việc lạm dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên nền tảng Internet truyền thống.

Ví dụ: Khi đăng ký tài khoản của các mạng thanh toán Internet truyền thống như Alipay… chúng ta sẽ được nhắc nhập thông tin CMND, số điện thoại, thẻ ngân hàng… chỉ cần nhập không đầy đủ thông tin thì không thể sử dụng được một số chức năng của ứng dụng. Và thông tin cá nhân của chúng ta đều sẽ lộ ra trên dữ liệu nền của nền tảng ứng dụng. Miễn là nhân viên quản lý dữ liệu này có thiện chí, anh ta có thể bán nó cho nhiều công ty bán hàng hoặc tội phạm với động cơ xấu với mức giá một $ tệ hoặc thậm chí thấp hơn bất cứ lúc nào. Tài khoản đăng ký cũng vậy, Blockchain chỉ cần người dùng nhớ Private Key của mình khi mở tài khoản, có thể là một chuỗi số hoặc một chuỗi chữ cái là tài khoản ví Blockchain của bạn đã được mở thành công. Trong tương lai, mọi giao dịch do ví của bạn tạo ra sẽ được ghi lại riêng biệt trên các Nodes phân tán trên toàn thế giới, không đơn giản để ai có thể dễ dàng lấy được thông tin của người khác.

So với các nền tảng ứng dụng Internet truyền thống, Blockchain khai thác các thương nhân và khách hàng, đồng thời việc phân phối minh bạch, hợp lý và hiệu quả hơn.

Ví dụ: Nếu bạn là doanh nghiệp muốn quảng cáo trên Internet, bạn cần tìm bộ phận chịu trách nhiệm quảng cáo, sau đó bỏ tiền ra mua khoảng thời gian quảng cáo tương ứng. Khi nền tảng đó tải lên quảng cáo sản phẩm, nó sẽ để lại phần lớn tiền là lợi nhuận và một phần nhỏ trong số đó sẽ được thưởng làm chi phí quảng cáo cho những khách hàng xem quảng cáo. Trong số đó, tiền của người bán được sử dụng vào đâu, hiệu quả thực tế không thể thấy được. Người dùng đã dành thời gian và sự chú ý tương ứng nhưng chỉ nhận được một phần doanh thu rất nhỏ. Nền tảng là người hưởng lợi lớn nhất.

Trong mạng lưới Blockchain, chi phí quảng cáo cũng tương tự. Số người nhấp chuột và cần bao nhiêu tiền có thể được phản ánh trên chuỗi thông qua hợp đồng thông minh. Ai nhấp chuột và xem quảng cáo sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ngoài khoản phí dịch vụ nhỏ được khấu trừ từ hợp đồng, tất cả số tiền mà người bán bỏ ra sẽ được thưởng cho những người dùng tham gia xem quảng cáo, đạt được sự tối ưu hóa trong việc phân phối lợi ích. Người bán, người dùng và Nodes đã đạt được chiến thắng ba lần.

So với các mạng truyền thống, Blockchain không bị giới hạn bởi các chính sách địa lý và quốc gia, đồng thời có các nhân viên tích cực và phát triển kinh doanh rộng rãi và cởi mở hơn.

Ví dụ: Trong trận dịch năm 2020, phiên bản quốc tế WeChat của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ, Ấn Độ và các quốc gia khác tẩy chay. Alipay có hơn 700 triệu người dùng ở Trung Quốc, chiếm hơn 60% dân số cả nước, tuy nhiên do kiểm soát tài chính và các hạn chế về chính sách ở Trung Quốc và các nước khác, nó đã phát triển chậm lại. Tính đặc thù của công nghệ Blockchain khiến các công cụ tài chính được sử dụng trên toàn thế giới ít ảnh hưởng đến nó. Ví dụ, Pi Network có hơn 10 triệu người chỉ trong hai năm, phủ sóng hơn 175 quốc gia trên thế giới. Với việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản Peer-Peer giữa các tài khoản trên Internet, các hoạt động thương mại và luân chuyển tài chính khác nhau sẽ ngay lập tức thâm nhập vào hơn 175 quốc gia trên thế giới. Đây là tình huống mà các nền tảng và ngành công nghiệp Internet truyền thống không bao giờ có thể đạt được.

Giá trị thị trường của Pi Network

Nói đến giá trị thị trường của Pi Network thì phải nói đến giá trị của lượng truy cập và người dùng trong thời đại dữ liệu lớn. Một số người đàn ông giàu có nổi tiếng trong thời đại Internet hiện nay ở Trung Quốc như Jack Ma, Ma Huateng, Liu Qiangdong… Họ đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Việc định giá công ty và cổ phiếu của họ dựa trên một con số, tức là số lượng người dùng và số lượng người dùng đang hoạt động. Số lượng người dùng và số lượng người dùng đang hoạt động là hai thuật ngữ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng ứng dụng.

Hình trên là ảnh chụp màn hình do tôi vừa đăng nhập vào chương trình phụ trợ Alipay, có ghi rõ rằng mời 1 người dùng Alipay mới có thể kiếm được tới 99 nhân dân tệ. Chúng ta có thể hiểu rằng ít nhất Alipay, mà chúng ta có thể thấy, để thêm người dùng mới, nó sẵn sàng trả 99 nhân dân tệ và không biết liệu người dùng mới này có hoạt động trong tương lai hay không. Sau đó, hãy tưởng tượng một công ty nền tảng khổng lồ tồn tại ở Trung Quốc như Alipay. Một công ty nổi tiếng, có ảnh hưởng, đáng tin cậy và dễ tiếp cận có thể tốn hơn 99 nhân dân tệ để thêm người dùng mới. Điều gì về các công ty nền tảng ứng dụng bắt đầu kinh doanh của riêng họ? Chi phí bao nhiêu? Tôi đã từng nghe các chuyên gia trò chuyện với tôi rằng nếu một nền tảng mới muốn có được khách hàng, họ thực sự cần trả khoảng 800-2000 nhân dân tệ. Ở đây chúng ta hãy coi đó là một điểm thấp. Chi phí mua lại khách hàng của một nền tảng Internet mới là khoảng 200 nhân dân tệ, vậy chi phí đăng ký người dùng để đạt được 10 triệu là bao nhiêu? Câu trả lời là 2 tỷ RMB và kết quả tương tự, một nền tảng ứng dụng mới chỉ cần được khởi chạy trên Pi Dapps của Pi Network. Cũng giống như phần mềm FeverIQ, nó có thể ngay lập tức có hơn 10 triệu người dùng đang hoạt động tại hơn 175 quốc gia. Một mặt là chi 2 tỷ RMB để có được 10 triệu người dùng và mức độ hoạt động chưa được biết rõ, mặt khác là chi x Pi để khởi chạy ứng dụng trên Pi Apps sau mạng chính của Pi Network, đồng thời có được hơn 10 triệu người dùng tích cực thông qua phần thưởng đăng nhập Pi?

Nhóm mua mục tiêu Pi

Bất kể giá trị của Blockchain Pi Network hay giá trị thị trường của Pi Network được mô tả ở trên, bất kể cái nào sẽ là sự lựa chọn tất yếu của thị trường và thời đại trong tương lai. Lấy Pi Network làm ví dụ, sự phát triển của tối ưu hóa mạng Blockchain và thay thế kỷ nguyên Internet truyền thống đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược. Cho dù bạn muốn hay không, dòng chảy của thời đại không bao giờ thay đổi bởi bất kỳ cá nhân nào. Do đó, xét về đặc điểm và lợi thế, cũng như tầm nhìn và giai đoạn phát triển hiện tại trong sách trắng của Pi và kế hoạch tương lai mà Nicolas đề cập, người ta ước tính rằng những người mua Pi mục tiêu trong tương lai sẽ tập trung như sau:

Nhà phát triển nền tảng ứng dụng của bên thứ ba. 

Nhu cầu về Pi xuất phát từ sự ra mắt với cộng đồng Pi, cam kết với Pi Network và nhu cầu trả phí dịch vụ và giữ cho người dùng hoạt động đến trung tâm ứng dụng Pi Network hàng năm. Bạn ó thể tham khảo chế độ của Apple Store.

Các nhà quảng cáo.

Để biết các lợi thế cụ thể, hãy tham khảo nội dung so sánh giữa các lợi thế của Blockchain và Internet truyền thống.

Nhân dân các nước có tình hình chính trị bất ổn, tiền tệ mất giá, thiếu thốn vật chất trên thế giới.

Ví dụ: Do tình hình chính trị không ổn định ở Venezuela, đồng tiền mất giá, người dân thường thu thập Bitcoin để chống lạm phát. So với đặc điểm bảo quản Bitcoin, các ứng dụng đa dạng sắp tới của Pi Network và sự tham gia của người dân từ hơn 175 quốc gia hiệu quả hơn, đưa các dịch vụ đổi hàng trực tuyến phong phú đến với người dân các nước này, mang lại cho họ nhiều nguồn cung cấp hơn.

Được ưu đãi bởi các ngân hàng đầu tư lớn trên toàn cầu.

Ví dụ: Grayscale đã tiếp tục tăng lượng nắm giữ bằng các loại tiền tệ chính như BTC, ETH… Khi đồng xu Pi được tung ra trên mạng chính, dữ liệu khác nhau của nó cho thấy nó có nhiều giá trị đầu tư và thực tế hơn BTC và ETH. Tất cả đều có bất cứ ai có tầm nhìn sẽ không từ chối và tầm nhìn của cộng đồng đầu tư lại càng như vậy, nên việc họ đầu tư và thu về những đồng Pi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường sáng suốt. Chẳng hạn như Li Xiaolai và Guo Hongcai năm 2013.

Các nhà đầu tư theo dõi để mua

Những người này là các nhà đầu tư bán lẻ đã theo dõi sau khi mạng chính Pi đạt đến đỉnh cao phát triển. Nature đã theo dõi nhóm người vào Taobao và Tmall sau khi Alibaba niêm yết cổ phiếu vào năm 2013.

Phân tích sự phát triển giá Pi

Những thứ có giá trị, ngay cả khi nó có mức giá thấp nhất, mứ giá đó chỉ nằm trong một thời gian ngắn, thị trường sẽ không để nó xuống. Và những thứ không có giá trị, ngay cả khi giá rất cao trong một thời gian ngắn, cuối cùng thị trường sẽ để nó về không.

Quy luật vạn vật trên đời, phụ bạc ai? Đoạn văn này, tôi nghĩ rằng nó đặc biệt thích hợp để áp dụng cho sự hỗn loạn của tất cả các thị trường tài chính. Nhắm đến cơ hội tạo kỷ lục của Pi, giá cần được chia thành dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Dài hạn

Không có giới hạn trên về đơn giá Pi trong tương lai, có thể vượt quá ETH, thậm chí vượt 10.000 nhân dân tệ.

Trung hạn

Giả định rằng sự phát triển của Pi Network đáp ứng 3 điều kiện:

 1. Số lượng ví và số lượng người dùng đang hoạt động đạt từ 100 triệu đến 1 tỷ.
 2. Các ứng dụng của bên thứ ba trong kho ứng dụng Pi Apps đang nở rộ, với con số lên tới trên hàng nghìn.
 3. Có hơn hàng nghìn Super Nodest và hơn hàng trăm nghìn Nodes thông thường trong Pi Network được phân phối trên toàn thế giới, đạt được tốc độ truyền Peer-Peer toàn cầu trong vòng vài giây. Khi ba điều kiện này được đáp ứng, đơn giá trung hạn của Pi là từ 1.000 nhân dân tệ đến 1.000$.

Ngắn hạn

Tôi tin rằng giá ngắn hạn của Pi là điều mà nhiều Pioneers quan tâm nhất khi mạng chính ra mắt. Cuối cùng, đến tháng 12 năm 2021, sau hơn hai năm, tôi không thể thấy kết quả mà mình mong muốn. Ít ai có thể có niềm tin để ủng hộ lâu dài như vậy. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung vào phân tích giá có khả năng xảy ra nhất của Pi khi nó được khởi chạy trên mạng chính.Trước hết, khi chúng ta muốn ước tính đơn giá của Pi trên mạng chính, chúng ta phải phân tích và hiểu việc nắm giữ Pi của nhiều nhóm người khác nhau tại thời điểm đó, nhu cầu thị trường đối với Pi và hầu hết những người nắm giữ Pi đang bán như thế nào. Gần hơn với kết luận của giá Pi thực trong tương lai.

Điều kiện đầu tiên là việc nắm giữ Pi cơ bản trong mạng chính:

10% Pioneers có sự đồng thuận cao: 4,2 triệu Pioneers có 20,720,428,800π, với trung bình đầu người là 4,933.4π.

20% Pioneers chờ xem:Có 8,4 triệu Pioneers nắm giữ 5,180,108,200π, trung bình trên đầu người là 616.679π.

Điều kiện thứ hai là nhu cầu thị trường đối với Pi.
Đánh giá từ tin tức và tiến độ do bên dự án đưa ra, trong khoảng thời gian từ Testnet đến Mainnet, Dapps bên thứ ba đầu tiên sẽ được tung ra. Mục đích là để trao quyền cho Pi và cung cấp cho các nhà phát triển nền tảng ứng dụng trên toàn thế giới. Nó là một cửa sổ hiển thị với các doanh nhân và thu hút một số lượng lớn các doanh nhân sau mạng chính. Đồng thời cũng là kênh để 10% Pioneers đồng thuận cao nuốt chửng 70% Pioneers vào đời để tổ chức lại việc nắm giữ Pi của mình. Sau đó, kết hợp với các kết luận trên, khi Pi nằm trên mạng chính, những người có nhu cầu Pi chủ yếu tập trung trong các nhóm phát triển ứng dụng của bên thứ ba, các thương gia quảng cáo và một số lượng nhỏ các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Số lượng nhóm phát triển ứng dụng ước tính vào khoảng bốn chữ số. Giả sử rằng mỗi ứng dụng cần số Pi là hơn 10.000 Pi, mức tiêu thụ hàng năm là hơn 1.000 Pi và mức tiêu thụ khác, yêu cầu Pi của một nhóm phát triển là khoảng 10.000+ Pi. Tổng nhu cầu Pi của nhóm phát triển ứng dụng là (10000+) * 1000+ = 10 triệu+. Theo nhu cầu của các thương gia quảng cáo, lấy FeverIQ hiện tại để thu được 0,001 Pi làm ví dụ, nếu một thương gia muốn có được 10 triệu nhấp chuột thì đầu tư cho quảng cáo của họ là khoảng 10.000 Pi. Theo những lợi ích to lớn mà quảng cáo liên kết của Google có thể thu được khi Pi chỉ mới ở thời điểm tích hợp, hàng chục nghìn người bán quảng cáo sẵn sàng đưa vào Pi Network dựa trên lợi thế của nó trên mạng chính Pi và nhu cầu về số Pi là 10000 * 10000+ = 1 tỷ+

Một phần nhỏ nhà đầu tư và người tiêu dùng, chẳng hạn như nhu cầu mua sắm của người dân một số quốc gia và một số nhà đầu tư giá trị gia tăng, phần này có thể nhiều hay ít, khi đó sẽ phụ thuộc vào sự công khai và ảnh hưởng của Pi trên thị trường chính thống, vì không có cách nào để đánh giá phần này. Người ta ước tính đại khái rằng có hàng chục nghìn người, và mỗi người cần khoảng 100 Pi và nhu cầu về số Pi là 100.000+ * 100 = 10 triệu+ hoặc hơn. Khi tích hợp mạng chính, theo quan điểm của 3 loại người có nhu cầu về Pi ở đầu nhiều nhất, tổng nhu cầu về Pi ở thời điểm đầu là khoảng 200 triệu đến 250 triệu. Sau đó, kết hợp ba điều kiện này, chúng ta có thể sử dụng phương pháp giả thiết để tính toán:

10% Pioneers có sự đồng thuận cao và 20% những Pioneers chờ và xem nắm giữ tổng cộng 25,900,536,000 Pi trên mạng chính:

 1. Khi tổng Pioneers của nhóm này là: 4,2 triệu + 8,4 triệu = 12,6 triệu, họ bán 1% số Pi cơ bản nắm giữ, nhu cầu thị trường đối với 250 triệu Pi sẽ là khoảng 1 nhân dân tệ.
 2. Khi 12,6 triệu Pioneers này bán 0,1% số Pi cơ bản nắm giữ, giá nhu cầu thị trường của 250 triệu đồng tiền sẽ là khoảng 10 nhân dân tệ.
 3. Khi 12,6 triệu Pioneers này bán 0,01% số Pi cơ bản nắm giữ, giá nhu cầu thị trường của 250 triệu đồng Pi sẽ là khoảng 100 nhân dân tệ.
 4. Khi 12,6 triệu Pioneers này bán 0,001% số Pi cơ bản nắm giữ, giá nhu cầu thị trường của 250 triệu Pi sẽ là khoảng 1.000 nhân dân tệ.

Vậy Pioneers của Pi, bạn có bao nhiêu đồng Pi cơ bản trên mạng chính? Đó là 4993π hay 616π? Bạn sẽ sẵn sàng bán số Pi của mình với giá bao nhiêu? Cuối cùng trích dẫn một đoạn từ liên minh CPB:

Từ góc độ nhận thức Blockchain, chúng tôi không giỏi hơn Nicolas. Từ góc độ nhận thức tiền mã hóa, các giáo sư của Đại học Stanford sẽ không thấp. Từ góc độ vốn, đầu tư tiền là để tối đa hóa lợi nhuận thì CPB luôn cam kết trở thành nền tảng cung cấp dịch vụ Pi Network khách quan nhất, bao dung nhất và chuyên nghiệp nhất, nếu bạn muốn đồng hành cùng Pi Network phát triển thì chúng tôi luôn bên cạnh!

Nguồn: Chinapibi

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *