Thông báo của Pi: Pi đang phát triển dịch ứng dụng Pi ra nhiều ngôn ngữ!

Pi đang phát triển dịch ứng dụng Pi ra nhiều ngôn ngữ!

$ads={2}

Mục tiêu chính của Q4 là dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác nhau theo yêu cầu của cộng đồng. Hiện tại, Pi Core Team đang phát triển giải pháp kỹ thuật đồng thời tổ chức một nhóm đặc nhiệm dịch thuật với những người điều hành trò chuyện. Bản dịch các tính năng của ứng dụng sẽ được triển khai dần dần. Mong đợi để xem các phần của ứng dụng được dịch bắt đầu từ tuần tới!

$ads={1}

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *