Tối ưu seo blogspot mới nhất


CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU SEO BLOGSPOT

1. TỐI ƯU SEO HÌNH ẢNH

Hình ảnh trong web hay blog cũng rất quan trọng, khi các bạn search google và bấm vào mục hình ảnh, chắc hẳn bạn sẽ thấy tiêu đề hình ảnh và mô tả hình ảnh.

Lúc các bạn lưu tên hình ảnh thì nên đổi tên cho giống tên bài viết của các bạn nhé. Và đặc biệt không nên sử dụng dấu cách mà chỉ nên sử dụng dấu gạch ngang “-” hoặc gạch dưới “_”

Nếu các bạn sử dụng dấu cách thì khi tìm kiếm, dấu cách sẽ thành dạng %20%… Trông rất xấu đúng không nào.

toi uu the meta
Quan trọng từ lúc đặt tên hình ảnh

Nếu trên blog mà bạn không có thời gian sửa tiêu đề (tille) và thuộc tính alt cho từng bức ảnh thì sau đây là đoạn code tự động giúp bạn làm việc ấy.

Bạn chèn code dưới đây và sau thẻ <head>

Link CODE

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('img').each(function() {
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src') $img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$('img').each(function() {
var $img = $(this);
var filename = $img.attr('src') $img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));
});
});
</script>

2. TỐI ƯU SEO NHÃN – LABEL

Không giống như nền tảng WordPress, blogspot là nền tảng miễn phí nên nó có cái label hơi xấu một chút, với những bạn không biết rõ cách SEO thì cứ chèn code cho nhanh.

Để cho các em bot google tìm thấy blog cho chúng ta nhanh chóng thì việc quan trọng bây giờ đó là chúng ta phải tối ưu Tiêu đề blog và thẻ Description.

Đoạn code sau bạn chèn vào dưới thẻ <head> và chỉnh sửa một chút là được.

Link CODE

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên Label&quot;'>
<title>Tiêu đề bạn muốn hiển thị</title>
<meta content='Mô tả cho Label' name='description'/>
<b:else/>

3. TỐI ƯU SEO CHO THẺ META BLOGSPOT

Thẻ meta cũng góp phần quan trọng trong việc SEO blogspot của bạn, từ tiêu đề, miêu tả tìm kiếm. Bạn thêm mô tả tìm kiếm cho blog nữa nhé.

the meta
Meta mô tả tìm kiếm blog

Nếu bạn có các thẻ meta bị trong trong đoạn code dưới thì bạn hãy xóa thẻ meta cũ mà thử code meta mới này xem sao nhé.

Bạn chèn đoạn code meta sau vào dưới thẻ <head> sau đó nhấn lưu lại.

Link CODE

<!-- [ All in One SEO Pack Blogspot ] -->
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
<meta content='sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS' rel='me'/>
<meta content='KODE-VALIDASI-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/>
<meta content='KODE-VALIDASI-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/>
<meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>
<meta content='NAMA-ADMIN' name='Author'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<!-- [ Social Media Meta Tag ] -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='&quot;Silakan kunjungi &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; Untuk membaca postingan menarik.&quot;' property='og:description'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-aKZzSAygVKk/VYPkX_nAwrI/AAAAAAAACeo/cgQTs8nR5Rg/s1600/Arlina%2BLogo.png' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='https://www.facebook.com/PROFIL-FACEBOOK' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/FAN-PAGE-FACEBOOK' property='article:publisher'/>
<meta content='KODE-APLIKASI-FACEBOOK' property='fb:app_id'/>
<meta content='KODE-ADMIN-FACEBOOK' property='fb:admins'/>
<meta content='en_US' property='og:locale'/>
<meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/>
<meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/>

Mỗi khi viết bài, bạn hãy thêm mô tả tìm kiếm cho bài viết nữa nhé.


Thêm mô tả tìm kiếm

Khi người khác tìm kiếm nó sẽ có kiểu dạng như hình bên dưới:

Tối ưu SEO Blogspot mới nhất 2020 - SEO BLOG
Tối ưu miêu tả

4. TỐI ƯU THẺ ROBOTS.TXT TÙY CHỈNH CHO BLOGSPOT

Bạn vào Cài đặt – Tùy chọn tìm kiếm – Robots.txt tùy chỉnh và thêm đoạn code sau:

Link CODE

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Allow: /search/label/
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Sitemap: https://linhproductions.com/sitemap.xml

Sau đó bạn bấm lưu thay đổi.

Trong đoạn code đó:

Allow: /search/label/  dùng để SEO Label Blogspot.
Disallow: /search dùng để Chặn 1 thư mục và mọi thứ nằm trong nó.
Disallow: *archive.html dùng để Chặn 1 trang lưu trữ.


5. TỐI ƯU TIÊU ĐỀ ROBOT TÙY CHỈNH

Thẻ này ngay dưới thẻ Robots.txt tùy chỉnh Bạn vào Cài đặt – Tùy chọn tìm kiếm – Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh.

Sau đó bạn chỉnh sửa như trong hình nhé.

Tối ưu SEO Blogspot mới nhất 2020 - SEO BLOG
Tối ưu Tiêu đề Robot tùy chỉnh
Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

2 thoughts on “Tối ưu seo blogspot mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *