Tối ưu hóa chuẩn seo cho Blogspot

 TỐI ƯU CHUẨN SEO BLOGSPOT (BLOGGER), ĐỂ TỐI ƯU SEO CHO BLOGSPOT/BLOGGER Forex SFX GROUP XIN HƯỚNG DẪN CÁC BẠN THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU: 

1:TỐI ƯU TITLE – META DESCRIPTION – META KEYWORDS CHO BLOGSPOT


Cách làm: Bạn đăng nhập Blogspot ==> Mẫu (Template) =>> Chỉnh sửa HTML rồi bắt đầu thêm các đoạn code dưới đây lên trên đoạn code  <b:skin><![CDATA[(Các bạn có thể down code về rồi sửa bằng Notepad ++. Nhớ là sao lưu lấy 1 bản gốc để tránh tình trạng code sai ko khôi phục lại được)Chú ý: Nếu không thành công các bạn thử xóa hết code nằm trong đoạn <b:include data=’blog’ name=’all-head-content’/> ……..  <b:skin><![CDATA[   rồi copy đoạn code dưới đây vào trong nó nhé:


 
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
    <title><data:blog.pageTitle/>|thiết kế blog bán hàng</title>
    <meta content=’cung cấp và thiết kế các mẫu blog bán hàng trên nền tảng blogspot’ name=’description’/>
    <meta content=’template bán hàng,mẫu blogspot bán hàng,thiết kế blog bán hàng,khóa học thiết kế blog bán hang,bán hàng chuyên nghiệp,mẫu blog cho shop thời trang’ name=’keywords’/>
  </b:if>
 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;’>
<title>404: Bài viết này không tồn tại | |thiết kế blog bán hàng</title>
</b:if>
 
<b:if cond=’data:blog.searchQuery’>
<title>Từ khóa tìm kiếm cho :: <data:blog.searchQuery/> tại |thiết kế blog bán hàng</title>
</b:if>
 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>

<title>Danh mục bài viết <data:blog.pageName/> theo tháng | |thiết kế blog bán hàng</title>

<meta expr:content=’&quot;Danh mục bài viết &quot; + data:blog.pageName + &quot; theo tháng .Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập cuahangtemplate.blogspot.com&quot;’ name=’description’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/>
<b:else/>
 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>

<title><data:blog.pageName/> | thiết kế blog bán hàng</title>

<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;. Please read the article &quot; + data:blog.pageName + &quot; Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập bittuot.blogspot.com&quot;’ name=’description’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/>
<b:else/>

<b:if cond=’data:blog.searchLabel’>
<title><data:blog.pageName/> :: Tổng hợp các bài viết về <data:blog.pageName/> |thiết kế blog bán hàng</title>

<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Tổng hợp các bài viết về: &quot; + data:blog.pageName + &quot;. Cùng đón đọc các bài viết về &quot;+ data:blog.pageName + &quot; tại cuahangtemplate&quot;’ name=’description’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/>
</b:if>

</b:if>

</b:if> 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
    <title>
      <data:blog.pageName/>
    </title>
  </b:if>

2: TỐI ƯU THẺ H1 CHO BÀI VIẾTBước 1: Đăng nhập Blog ==> Chỉnh sửa HTML (Chú ý các bạn nên down code về để tránh trường hợp trong quá trình lỗi code còn có bản gốc. Các bạn có thể down về rồ chỉnh sửa bằng Notepad++ )

Các bạn tìm đoạn code sau :

<b:if cond=’data:post.title’>
<h3 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType != “item”‘>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

Và sửa nó thành:

<b:if cond=’data:blog.pageType != “item”‘>
<b:if cond=’data:blog.pageType != “static_page”‘>
<b:if cond=’data:post.title’>
<h3 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:post.url’>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>

Bước 2: Chỉnh sửa CSS cho thẻ <h1> (bạn có thể thay h3 thành h1 )

Bạn tìm các đoạn này

.post h3 {…}
.post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h3 a:hover {…}
và sửa thành :

.post h1, .post h3 {…}
.post h1 a, .post h1 a:visited, .post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h1 a:hover, .post h3 a:hover {…}
3:TỐI ƯU FILE ROBOTS.TXT

– Có thể nói là nhiều bạn tạo blog nhưng đôi khi lại không quan tâm tới cái này. Để tối ưu tốt file này các bạn làm như sau:
  • B1: Đăng nhập blogspot
  • B2: Kéo chuột xuống dưới bên tay trái vào “Cài đặt
  • B3: Chọn “Tùy chọn tìm kiếm” trong menu cài đặt
  • B4: Chọn “Trình thu thập thông tin và lập chỉ mục” bên tay phải của Tùy chọn tìm kiếm 
  • B5: Chọn “Robots.txt tùy chỉnh” >> “Bật nội dung robots.txt tùy chỉnh”
  • B6: Copy đoạn code dưới này vào khung nhập text và sau đó nhấp “lưu lại


Code chuẩn robots.txt cho blogspot

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html

Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/sitemap.xml


Cái phần code 
Disallow: /search bạn có thể bỏ đi cũng được vì google bây giờ cho phép index cả trang Search Label này .

– Thay 
https://www.forexsfxgroup.com/thành link blog của bạn

Các loại Robots.txt

Ở thời điểm hiện tại, Blogger đang hoạt động trên sitemap.xml và sẽ thu thập các mục sơ đồ trang web thông qua nguồn cấp dữ liệu. Theo phương pháp này, 25 bài đăng gần đây nhất trên trang blog của bạn sẽ được gửi đến các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn muốn các công cụ tìm kiếm chỉ hoạt động trên 25 bài đăng gần đây nhất thì bạn nên sử dụng robot.txt loại 1 sẽ được mình giới thiệu dưới đây. Nếu bạn sử dụng robot.txt loại này, thì công cụ Google Adsense sẽ được phép thu thập dữ liệu của toàn bộ trang blog để có hiệu suất hoạt động Adsense tốt nhất.

Robots.txt loại 1

Lưu ý là người dùng có thể thay đổi file robots.txt mặc định của trang Blogspot như sau:

ser-agent: Mediapartners-Google

Disallow: 

User-agent: *

Disallow: /search

Disallow: /b

Allow: /

Sitemap: https://www.quocpham95.blogspot.com/sitemap.xml

Robots.txt loại 2

Nếu bạn muốn các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu 500 bài đăng gần đây nhất trên trang blog của mình, thì bạn nên sử dụng loại robot.txt thứ 2. Nếu bạn đã có hơn 500 bài đăng trên blog của mình, thì bạn có thể thêm một dòng sơ đồ trang web được in đậm màu đỏ.

Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 
User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /b
Allow: /
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/feeds/posts/default?orderby=updated

Lưu ý: Bạn đừng quên thay đổi địa chỉ https://www.forexsfxgroup.com bằng địa chỉ blog của bạn hoặc tên miền tùy chỉnh.

Robots.txt loại 3

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: 
User-agent: *
Disallow: /search
Disallow: /b
Allow: /
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500

Khai báo sitemap blogger trong google console

Khai báo sitemap blogger trong google search console

Sau khi tạo sitemap xml cho blogger bạn vào Google Search console và gửi sitemap như sau.

/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Sitemaps này áp dụng với Blog của bạn có 500 bài viết. Nếu Blog của bạn nhiều hơn 500 bài thì thêm dòng lệnh nữa:

atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500

Gia tăng Index và Max chỉ mục [index=501&max-results=1000]

# Blogger Sitemap generated on 2018.07.31
User-agent: *
Disallow: /search
Allow: /
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1001&max-results=500
Sitemap: https://www.forexsfxgroup.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1501&max-results=500

Bạn có thể gia tăng từ 1001 lên 1501, 2001

4:TƯU META DESCRIPTION CHO TNG BÀI VIT BLOGSPOT

Điều cần chú ý về viết Meta Description

– Hạn chế ký tự – hiện tại Goolge cho hiển thị lên tới 160 ký tự, Yahoo là 165 còn MSN lên tới 200. Hãy sử dụng mức thấp nhất của Google, tức là viết thẻ meta decription chỉ nên trong vòng 160 ký tự (bao gồm cả khoảng trống).

– Viết càng “kêu” càng tốt, trong khi vẫn giữ được tính miêu tả của nó. Một thẻ meta description hoàn hảo cũng giống như một quảng cáo hoàn hảo – đó là tính hấp dẫn và mang thông tin.

– Meta Description nên chứa từ khóa và từ khóa nên lặp lại 2 lần hoặc nhiều hơn 2 cũng được (đấy là theo ý mình)

Và nhiều vấn đề khác các bạn tìm hiểu thêm trên các diễn đàn SEO nhé

Cách tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot

Cách 1 : Tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot bằng cách điền trực tiếp

Cách này thì mỗi khi viết bài viết thì bạn phải mất thời gian điền Meta Description cho từng bài viết, nhưng nó sẽ tùy biến hơn vì bạn có thể viết và thay đổi tùy ý

Các bước thực hiện

Bước 1 : Đăng nhập Blogger => Cài đặt => Tuỳ chọn tìm kiếm

– Tìm Thẻ Meta và đánh dấu vào “Có” để kích hoạt nó.
– Một hộp thoại sẽ xuất hiện khi bạn phải viết thẻ meta cho trang chủ của bạn. Hãy chắc chắn rằng nó không quá 150 ký tự.
– Nhấp vào Lưu Thay đổi!
Cách tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot

Ảnh minh họa – Cách tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot


Bước 2 :  Là bước khi bạn viết bài viết

– Khi viết bài mới sẽ bạn sẽ thấy “Mô tả Tìm kiếm” trong thanh bên phải, đơn giản là viết mô tả nội dung tóm tắt tìm kiếm của cho bài viết đó.
Cách tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot

Ảnh minh họa – Cách tối ưu Meta Description cho từng bài viết Blogspot
Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *