Pinetwork sắp ra mắt. Kế hoạch sáu phần của sách trắng

 Pinetwork sắp ra mắt. Kế hoạch sáu phần của sách trắng:

1. Từng bước hoàn thành Pi Pioneer’s KYC cho đến mạng chính;
2. Pi Node dần dần giải phóng các vị trí để tham gia thử nghiệm khối và các siêu nút và nút thông thường sẽ được sản xuất liên tiếp;
3. Hội nghị toàn cầu được tổ chức Giải quyết các vấn đề ngừng sản xuất và giảm sản lượng mà mọi người đã thảo luận cách đây không lâu, cũng như thuật toán Pi trong tương lai, tính khả dụng và khả năng mở rộng, quản trị cộng đồng, cách tích hợp tốt hơn với đấu thầu hợp pháp, v.v …;
4. Phát hành ví Pi;
5. Mở và nhập Pi Dapp;
6. Chuyển đến mạng chính và các sàn giao dịch.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *