Nicolas trả lời các câu hỏi của Pioneers vào ngày 9 tháng 10 trên kênh Developer


Vào ngày 9 tháng 10, kênh nhà phát triển của Nicholas đã trả lời các câu của PIoneers trên kênh nhà phát triển về Pi Node, cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Theo những gì Nicolas đã nói trước đây, một trong những mục tiêu của Pi Testnet là xác định phần thưởng cho việc chạy một Node. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu liên quan cần thiết để xác định cơ chế khuyến khích phù hợp nhất, Node Testnet sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng khai thác nào. Nhưng thực sự không có lợi ích gì khi trở thành một Node?

Nicholas trả lời:

Đây chỉ là một số suy nghĩ: Các Node giống nhau của Testnet sẽ chuyển sang mạng chính. Các Node sẽ có được danh tiếng trên Testnet và mọi người sẽ tin tưởng vào mạng chính để có thêm danh tiếng trong tương lai.

Dịch nghĩa cụ thể:

Bạn có thể không hiểu quá nhiều ý nghĩa của đoạn hội thoại trên, tôi sử dụng bản dịch tiếng địa phương:

Pioneers hỏi: Không có lợi ích gì khi thử nghiệm các Node mạng đúng không?

Nicolas trả lời: Về cơ bản không có lợi ích khi chạy một Node trong giai đoạn Testnet và nó không trả cổ tức, nhưng Node Testnet là tiền thân của Node Mainnet. Sau khi Node Testnet chạy, nhiều người sẽ tin tưởng bạn trên Node Mainnet. Khả năng cổ tức của bạn là cao.

Pioneers hỏi: 

Xin chào Tiến sĩ Nicolas, tôi có một câu hỏi, bạn cần bao nhiêu Node hoặc Super Node để xử lý 10 triệu người dùng Pi? Tôi có thể biết rằng số lượng các Node ổn định đã lớn không? Cảm ơn bạn.

Nicolas trả lời:

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về các Node Testnet trong hội nghị vào tuần tới. Nhưng để trả lời câu hỏi về 10 triệu người tiên phong thì cần bao nhiêu Node: Tất nhiên, càng nhiều Node càng tốt, càng nhiều Node thì sự phân quyền của mạng càng cao. Về lý thuyết, chúng ta có thể chỉ có ba Node và vẫn hỗ trợ nhiều người tiên phong, nhưng lý tưởng nhất khi chúng ta có nhiều Node hơn.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *