Khi nào chuyển được Pi – IAT: In-App Transfers là gì?(Mở chức năng giao dịch mua bán chuyển Pi trong ứng dụng)

 Dịch ra có nghĩa là chuyển Pi trong ứng dụng. Do vậy bạn muốn chuyển được Pi thì phải được mở chức năng IAT, mà muốn được mở thì bạn phải được Core Team lựa chọn.Nếu các bạn được ai đó chuyển Pi cho hoặc khảo sát FeverIQ nhận được 0.001 Pi thì App Pi sẽ hiện lên nội dung sau:

In-App Transfers

If you’re enabled to perform in-app transfers in our mobile applications, you also agree to the additional terms and conditions below.

 • You agree not to offer any sales of Pi or any derivatives of those units (e.g., “futures”) by you for other currencies prior to the launch of Pi Network’s mainnet.
 • You agree that you and only you are the exclusive holder of this account and the units of Pi associated with your account and that you will not transfer your account to another individual, group, or organization.
 • You agree not to engage in any illicit and / or illegal transactions using Pi.

Violation of any of these terms may result in the invalidation of your account and cancellation of your full balance, including any units of Pi that have ever been transferred from your account. You agree that you assume full responsibility in the case of the invalidation of your account and in case of the cancellation of your Pi balance and that SocialChain, Pi Network and its developers shall bear no liability if your account is invalidated, your balance is cancelled, or if any transferred units of Pi have been cancelled


$ads={1}

Dịch nghĩa:

Chuyển trong ứng dụng

Nếu bạn được phép thực hiện chuyển trong ứng dụng trong các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung bên dưới.

 • Bạn đồng ý không cung cấp bất kỳ giao dịch bán Pi hoặc bất kỳ dẫn xuất nào của các đơn vị đó (ví dụ: “tương lai”) cho các loại tiền tệ khác trước khi ra mắt mạng chính của Pi Network.
 • Bạn đồng ý rằng bạn và chỉ bạn là chủ sở hữu độc quyền của tài khoản này và các đơn vị của Pi được liên kết với tài khoản của bạn và bạn sẽ không chuyển tài khoản của mình cho một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức khác.
 • Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ giao dịch bất hợp pháp và / hoặc bất hợp pháp nào bằng cách sử dụng Pi.

Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu và hủy bỏ toàn bộ số dư của bạn, bao gồm bất kỳ đơn vị Pi nào đã từng được chuyển từ tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của bạn bị vô hiệu và trong trường hợp số dư Pi của bạn bị hủy và SocialChain, Pi Network và các nhà phát triển của nó sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu, số dư của bạn bị hủy, hoặc nếu bất kỳ đơn vị Pi được chuyển giao nào đã bị hủy bỏ.

Đây là một bản hợp đồng nhé! Các bạn nên chú ý và tuân thủ các điều khoản thỏa thuận.

Khi nào được chuyển Pi

$ads={2}Trong chương trình thí điểm chuyển Pi trong ứng dụng Pi, đã có hơn 300 người trên toàn thế giới được KYC và thí điểm chuyển Pi để trải nghiệm và mua hàng hóa, dịch vụ bằng Pi. Hiện nay nhiều bạn đã có Menu Transfer trên App Pi cứ nghĩ là đã chuyển được Pi, nhưng có mục đó cũng chỉ để ngồi ngắm thôi, không làm gì khác ngoài việc để ngắm. Muốn rút được được mở chức năng IAT, muốn có IAT phải vượt qua KYC và được Core Team mở chức năng IAT.Các bạn hiểu chưa? Việc chuyển nhận Pi sai mục đích trong giai đoạn này là 1 việc không được Pi khuyến khích. Cảm ơn!

Hiện tại:

 • KYC xong có nút Transfer nhưng để chyển Pi cho người khác bạn phải được mở IAT ( In-App Transfer). Chờ đợt mở thí điểm chuyển Pi trong ứng dụng tiếp theo nhé.
 • Có người khác chuyển Pi cho bạn thì bạn có nút Transfer ( Có thể khảo sát với FeverIQ), nhưng sẽ không chuyển Pi được cho ai cả.

Tóm lại: Muốn chuyển Pi phải vượt qua KYC + Core Team mở chức năng IAT, muốn KYC phải chờ yêu cầu từ Pi.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

2 thoughts on “Khi nào chuyển được Pi – IAT: In-App Transfers là gì?(Mở chức năng giao dịch mua bán chuyển Pi trong ứng dụng)

 1. Mr Tran says:

  hiện tại đồng Pi là 1 đồng coin có triển vọng cực lớn với hơn 13 triệu người khai thác! không lâu nữa thì Pi network sẽ không còn được đào free nhưn hiện tại nữa!

  nếu bạn cần hỗ trợ về Pi về cài đặt, về thuật ngữ Pi… thì hãy liên hệ tôi! tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ bạn!

  mã nhập khi cài Pi Network của tôi: dinhhien91

  và hiện tại thì theo sau còn có thêm đồng bee network cũng hy vọng tiếp bước đàn anh Pi và ông cố Bit Coin lên sàn vùng vẫy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *