Kết quả đấu giá Pi của thanh vàng 99,99 20Gr tại Pimall.app

 


Trong bài viết trước tôi có đưa một số ví dụ về các cuộc đấu giá tại Pimall.app, hôm nay lại đăng lại nhưng mà đó là kết quả của thanh vàng 99,99 20Gr. Kết quả: 730Π  đổi lấy thỏi vàng 8360 RMB ~ 28tr909 VND.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *