Cộng đồng và quản trị Pi Network là làm cho Pi trong tay bạn có giá trị hơn

 Như đã đề cập trong bài viết trước, cộng đồng là cấp quan trọng nhất, bao quát nhất và cơ bản nhất của giá trị Pi Network.


  Cộng đồng Pi là gì

  Core Team không đưa ra định nghĩa rõ ràng trong chương trình hội nghị lần 2 vừa qua, vì vậy tôi cố gắng sơ lược để định nghĩa cộng đồng Pi: Cộng đồng Pi đề cập đến những người theo Core Team của Pi và tập hợp lại với nhau để xây dựng giá trị của đồng tiền Pi mà mọi người đang tích lũy hàng ngày. Nhóm này có một số lượng lớn người, bao gồm Pioneers, Contributors, Ambassadors, các Nodes thông thường và các nhà xây dựng sinh thái bên thứ ba. Quyền lợi của các thành viên trong nhóm này có liên quan mật thiết đến Pi, họ có thể có kỹ năng hoặc chuyên môn riêng, tham gia tích cực vào việc xây dựng giá trị của Pi và có thể ở vị trí tương đối yếu trong chuỗi giá trị của Pi.

  Sự hình thành cộng đồng Pi

  Cộng đồng Pi cùng tồn tại với sự ra đời của Pi. Cộng đồng này được hình thành khi người khai thác đầu tiên mời một người khai thác khác tham gia. Khi nhiều người được mời tham gia vào mạng này và sự phát triển của mạng này, quy mô của nhóm này ngày càng lớn hơn và các vai trò như Miner, Node, nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba và các ủy ban lâm thời đã phát triển.

  Cấu trúc của cộng đồng Pi

  Cấu trúc quần xã do Pi hình thành tự nhiên chủ yếu là cấu trúc phân kỳ hình sao, như trong hình dưới đây:

  Cấu trúc này có lợi cho sự phát triển của các thành viên cộng đồng, nhưng nó không phải là cấu trúc ổn định, cũng như không có lợi cho việc tổ chức cộng đồng và tích hợp nguồn lực.

  Mục tiêu quản trị cộng đồng

  Cái gọi là quản trị cộng đồng là xây dựng một cơ cấu tổ chức cộng đồng hợp lý. Thông qua cơ cấu tổ chức này, các nguồn lực của cộng đồng có thể được tối ưu hóa và tích hợp để phục vụ sứ mệnh, tầm nhìn, lộ trình thực hiện và xây dựng giá trị của Pi. Nói cách khác, mục tiêu của quản trị cộng đồng là làm cho những đồng Pi trong tay mọi người có giá trị hơn.

  Cơ cấu quản trị cộng đồng và hoạch định vai trò

  Cấu trúc tổ chức cộng đồng này nên cho phép cộng đồng duy trì một mức độ ổn định nhất định và cho phép tổ chức cộng đồng có một mức độ thông minh, mở rộng và tiến hóa nhất định, đồng thời có hiệu quả truyền tải thông tin. Cấu trúc quản trị cộng đồng lý tưởng phải là một hỗn hợp của cấu trúc tập trung, phi tập trung và phẳng.


  Nó có thể là cấu trúc như hình dưới đây:


  Vai trò của mỗi đơn vị quản trị nên bao gồm các vai trò khác nhau như công nghệ, quản lý, kinh tế và tiếp thị.

  Cơ cấu quản trị cộng đồng và tạo vai trò

  Đơn vị quản trị trong cơ cấu tổ chức cộng đồng, cũng như các vai trò và thành viên trong đó, phải được tạo ra một cách năng động và tự động theo các quy tắc tương ứng. Ví dụ: các đơn vị quản trị được tạo tự động dựa trên các yếu tố như số lượng thành viên cộng đồng, tỷ lệ nắm giữ tiền tệ và hoạt động, các ứng cử viên vai trò có thẩm quyền được tạo tự động dựa trên dữ liệu có liên quan và cuối cùng được các thành viên cộng đồng bình chọn.

  Quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của vai trò quản trị cộng đồng

  Quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các vai trò quản trị cộng đồng cần được xác định rõ và cần duy trì sự cân bằng giữa chúng. Cần có cơ chế hạn chế để ngăn các vai trò quản trị làm tổn hại đến lợi ích của các thành viên khác trong cộng đồng vì lợi ích cá nhân.


  Các công cụ quản trị cộng đồng

  Các công cụ quản trị cộng đồng hiện tại được Core Team sử dụng bao gồm: Ứng dụng Pi và một số tài khoản mạng xã hội của nhóm Pi Core. Pi nên cung cấp hỗ trợ công cụ phần mềm phù hợp theo cấu trúc quản trị cộng đồng đã được hoạch định, các quy tắc về vai trò và ứng viên, và để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình.

   NẾU BẠN CHƯA THAM GIA PI, HÃY THAM GIA NGAY NHÉ!

  Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *