Câp nhật FeverIQ V2.0.1

 FeverIQ là một ứng dụng bên thứ 3 độc lập với Pi Network. Ứng dụng FeverIQ được tạo bởi một công ty khởi nghiệp ở Palo Alto, California, được gọi là Enya.

Vài ngày hôm trước FeverIQ đã cập nhật lên phiên bản V2.0.1, nhiều bạn sẽ không biết cách khảo sát tình trạng Covid để nhận 0.001Pi. Chỉ có 1 cập nhật mới là đã được tiêm Vaccine chưa?


Sau đó các bạn bấm vào Submit for 0.001Pi
Nếu các bạn đã KYC thì có thể nhấn vào DONATE để ủng hộ Pi cho FeverIQ.

Chúc các bạn thành công

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *