Adsense thông báo: Quảng cáo giữa lần tải trang sẽ bắt đầu phân phát trên những màn hình lớn hơn từ ngày 3/11/2020

Quảng cáo giữa lần tải trang sẽ bắt đầu xuất hiện trên những màn hình lớn hơn kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2020
Dựa trên ý kiến phản hồi của những nhà xuất bản đang sử dụng quảng cáo giữa lần tải trang, chúng tôi đã mở rộng quảng cáo giữa lần tải trang để hiển thị trên những màn hình có kích thước lớn hơn. Thử nghiệm của chúng tôi cho thấy quảng cáo giữa lần tải trang hoạt động rất hiệu quả trên những màn hình lớn hơn.

Nếu không muốn hiển thị quảng cáo giữa lần tải trang trên những màn hình lớn hơn, bạn có thể tắt tùy chọn này bằng cách sử dụng tùy chọn kiểm soát “màn hình lớn” trong tùy chọn cài đặt Quảng cáo tự động.
Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi?
Từ ngày 3 tháng 11 năm 2020, nếu bạn đang sử dụng quảng cáo giữa lần tải trang, thì định dạng quảng cáo này sẽ bắt đầu xuất hiện trên các trang web của bạn trên những màn hình lớn hơn (chẳng hạn như trên máy tính).
Bạn có thể thấy doanh thu từ quảng cáo giữa lần tải trang tăng lên.
Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các trang web mà bạn đã bật “quảng cáo giữa lần tải trang” trong tài khoản AdSense của mình.
Tôi nên làm gì tiếp theo?
Bạn không cần làm gì cả. Thay đổi này sẽ có hiệu lực trên các trang web của bạn.
Xem hình thức hiển thị của quảng cáo giữa lần tải trang trên các trang web của bạn trên máy tính bằng cách sử dụng công cụ Xem trước Quảng cáo tự động.
Xem hiệu quả hoạt động của quảng cáo giữa lần tải trang trong báo cáo này trong tài khoản của bạn.
Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *