Chức năng mới trong Earning Team trên Pi App

 Sáng hôm nay các bạn mở Pi App lên, vào Earning Team sẽ thấy thêm 1 số chức năng như: Display everyone, Only active, Hide Reported.
Một số chức năng cụ thể như hình bên dưới

  • Display everyone: Hiển thị tất cả.
  • Only active: Chỉ hiện thị những người đang Active Pi
  • Hide Reported: Ẩn những người mà bạn đã báo cáo là tài khoản giả, tài khoản Bot.

Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *