USDJPY Chờ hành động giá Inside bar tại điểm xoay (Pivot Point)

1. Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy
– Giá đã dao động trong mô hình cái nêm và đã break ra khỏi cái nêm đó.
– Giá vượt cản gần nhất và đã re-test
2. Hiện tại
– Giá đang hình thành inside bar
– Giá đang chạm điểm xoay ( Pivot Point ) trên khung ngày (Daily)
3. Hành động
– BUY nếu giá break insidebar và xác nhận lực tăng. Target là vùng kháng cự gần nhất
– KHÔNG LÀM GÌ nếu giá không đi đúng kế hoạch.


Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *