CADJPY 25/05/2020 Breakout mô hình tam giác trên biểu đồ khung ngày

1. Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy CADJPY đã hình thành:
– Giá chạy với biên độ dao động giảm dần => tạo nên cái mô hình tam giác (triangle).
– Đồng thời tạo nên mô hình đáy đôi ( double bottom ).
– Dữ liệu quan trọng hơn là giá đã phá vỡ điểm xoay ( Pivot Point ).
2. Hiện tại thì:
Đã break mô hình tam giác và chờ kiểm tra lại (re-test) đường xu hướng trên của mô hình tam giác cũng đồng thời phá vỡ đường cổ (neckline) mô hình hai đáy.
3. Hành động:
Chúng ta có thể BUY với target là vùng kháng cự theo như biểu đồ.


Bài viết được đăng bởi: Forex Sfx Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *